ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อ ฝ่ายงานบีทีซีคลับ

ออฟฟิศ1
บริษัทเออีซีเอ็นจิเนียริงจำกัด
90/206 หมู่บ้านโกเด้นเพลส ซอยวัชรพล 1/4
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

งานเทคนิค งานขาย
งานซ่อม งานติดตั้ง
จันทร์ – ศุกร์ และ เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ฝ่ายธุรการประสานงานทั่วไป
โทร:02-136-5935
ฝ่ายบุคคล
โทร:064-934-0295
แผนกช่างและวิศวกรรม
โทร:098-257-8158
ฝ่ายบัญชี
โทร:064-182-9654
ฝ่ายช่างไฟ
โทร:061-417-5732